OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
11.04.2021, Mgr. Romana Lodlová

Důležité informace k otevření MŠ dne 12. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

jak již víte z médií, s účinností od 12. 4. 2021 se MŠ otevírá pro děti s povinností předškolního vzdělávání a děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci IZS.

K zajištění organizace prezenční výuky a testování podávám tyto informace:

  • Vstup do budovy školy je možný pouze za dodržení protiepidemických opatření (respirátor, dezinfekce rukou, rozestupy), a bude umožněn pouze jednomu rodiči. Do budovy školy mají zakázán vstup osoby, které vykazují známky infekčního onemocnění.
  • Testování dítěte provádí zákonný zástupce v šatně MŠ, ve které bude přítomno pouze jedno dítě s doprovodem, za asistence osob pověřených k testování. Rodič bude vybavený vlastními jednorázovými rukavicemi. Testování bude probíhat 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Počítejte tedy v tyto dny se zdržením a choďte do MŠ s předstihem.
  • Pokud doprovází dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít tato osoba souhlas nebo pověření k výkonu testování.
  • Na výsledek testu vyčká zákonný zástupce před budovou školy (cca 15 min).
  • V případě pozitivního testu si dítě zákonný zástupce odvede domů a informuje pediatra o výsledku testování. Potvrzení vydá ředitelka MŠ.
  • Děti budou mít v batůžku uložený respirátor.
  • Jiné testy, než zatím školní nejsou přípustné!

Vážení rodiče, všichni ve Sluníčku doufáme, že testování děti zvládnou.  Je v našem společném zájmu, aby nebyly stresovány a vše probíhalo hladce. Děti na novou situaci připravte, vysvětlete jim, co je čeká a že nemusí mít obavy.

Vzdělávací aktivity budou především na zahradě, na louce či v lese. Vybavte děti vhodným oblečením (holínky, pláštěnka, dostatek věcí na převlečení).

Rozdělení do tříd Vám sdělí telefonicky třídní učitelka.

Děkuji za pochopení a přeji nám všem pevné zdraví.

Ředitelka MŠ Mgr. Bc. Eva Kyjovská, MBA a kolektiv Mateřské školy Sluníčko Krupka a Soběchleby

Instruktážní videa MŠMT k testování:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4


Image result for klokanovy školkyImage result for mrkvička časopis