OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
01.09.2021, Martina Hissenová

Důležité informace před vstupem do budovy MŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

na základě epidemiologických opatření Vás informujeme o nutnosti dodržovat od 1. 9. 2021 tato pravidla:

1. Vstup do budovy školy je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem (respirátor).

2. Do budovy je zakázán vstup osobám s příznaky infekčního onemocnění.

3. Před vstupem do šatny je k dispozici dezinfekce na ruce, žádáme o její důsledné používání.

4. Do MŠ nebude přijato dítě s příznaky infekčního onemocnění.

5. Pokud dítě trpí alergií, chronickým kašlem či rýmou, je potřeba tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.

6. Před vstupem do třídy si dítě, za dohledu zákonného zástupce, umyje ruce mýdlem.