OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
05.05.2022, Martina Hissenová

Informace k zápisu dětí cizinců

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu v období od 1. června 2022 do 15. července 2022 — 20. 6. 2022 od 09.00 – 12.00 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 20. 6. 2022, 09:00 – 12:00.

Formuláře:

Žádost o přijetí

Potvrzení lékaře

Zápis do MŠ - cizinci

Vloženo v sekci: Zápis do MŠ Sluníčko Krupka - Mateřská škola Sluníčko Krupka