OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
14.04.2021, Mgr. Romana Lodlová

Určené výjimky pro děti IZS - výpis profesí

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, 

pro lepší orientaci uvádíme výpis zaměstnanců vybraných profesí, jejichž děti mohu být osobně přítomny na vzdělávání v MŠ. V případě, že splňujete podmínky a máte zájem, aby Vaše dítě bylo přítomno v MŠ, kontaktujte, prosím, ředitelku mateřské školy. Děkujeme

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
-  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky.


Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Image result for klokanovy školkyImage result for mrkvička časopis