OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
15.01.2021, Mgr. Romana Lodlová

Projekt "Eskymákům těm je prima, nevadí jim velká zima"

Projekt Eskymák - plán

Krátkodobý tematicky zaměřený projekt: "Eskymákům těm je prima, nevadí jim velká zima"

 

Název projektu: ,,Eskymákům těm je prima, nevadí jim velká zima“, časová dotace 2 týdny (od 18. 1. 2021 do 31. 1. 2021)

 

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima, zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme“ s přírodovědným zaměřením.

 

Hlavním cílem projektu je seznamování dětí s kulturou grónské země a se životem za polárním kruhem. Projekt je zaměřen také na rozvoj praktických dovedností a prožitek dětí z nově poznaného.

Během tohoto projektu se děti aktivně zapojí, dostanou prostor uplatnit svou fantazii a tvořivost ve všech oblastech. Využijí své přirozenosti zkoumat, poznávat a objevovat nové věci.

 

Na závěr projektu se děti rozloučí s Eskymáky, napíšou dopis a nakreslí obrázky pro kamaráda Anuka.

 

Společné loučení s Eskymáky:

Děti napíší společně s paní učitelkou dopis Anukovi na rozloučenou.

Děti vymyslí, co je v našem městě či v MŠ zajímavé a v dopise to popíšou.

Děti s paní učitelkou vymyslí krátkou básničku, písničku, krátký příběh pro Anuka.

Kdo umí psát, se do dopisu podepíše, malé děti mohou udělat otisk prstu či dlaně.

 

 

Po skončení projektu si dopisy a všechny obrázky vystavíme v prostorách MŠ.

Image result for klokanovy školkyImage result for mrkvička časopis