OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 736 246 504(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
23.05.2022, Martina Hissenová

Projekt "Cesta kolem světa s Bolkem a Lolkem"

Název projektu: “Cesta kolem světa s Bolkem a Lolkem", časová dotace 2 týdny (od 30. 5. do 10. 6. 2022)

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima, zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme II.“ se zaměřením na čtenářskou a přírodovědnou pregramotnost.
O projektu: 
Cílem projektu je seznámit děti se světem, s kontinenty, s jejich národy, kulturou, tradicemi a zvyky a to prostřednictvím různých aktivit, především pomocí knih, cestopisů a encyklopedií. Děti si osvojí dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, porozumí čtenému textu, budou rozvíjet sluchovou a vizuální paměť. Aktivně budou naslouchat a slyšené budou schopny převyprávět. Budou rozvíjet komunikativní dovednosti, jazyk a řeč. V rámci rozvoje přírodovědné pregramotnosti budou děti využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky a z daných skutečností vyvozovat závěry, které vedou k porozumění světu přírody a pomáhají v rozhodování o něm a o změnách působených lidskou činností.
Realizace projektu:
Projekt je rozložen do časového rozmezí dvou týdnů. Děti budou motivovány postavami Bolka a Lolka, kteří je budou po celou dobu projektu doprovázet. Společně procestují Evropu, Afriku, Asii a Austrálii. V Severní Americe se blíže seznámí s původními obyvateli - Indiány. Součástí projektu bude odpoledne s rodiči na zahradě MŠ.