OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 736 246 504(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
24.01.2023, Martina Hissenová

Projekt "Keramická dílna"

Název projektu:  "Keramická dílna", časová dotace: celoroční projekt od 2. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima, zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme III.“ 

Cíl projektu: 

Podněcovat a rozvíjet u dětí rukodělnou činnost, fantazii, představivost, estetické cítění a jemnou motoriku. Děti si při práci s keramickou hlínou vyzkouší veškeré základní techniky a dekorování keramiky.

Práce s keramikou je velmi vhodná na rozvoj a cvičení jemné motoriky, což je hlavně v předškolním věku jistě potřeba. Je však potřeba brát ohled na to, že ne každé dítě je výtvarně nadané a tato činnost ho baví. Měli bychom dítě nechat samostatně rozhodnout, chce-li se keramikou zabývat nebo ne. Hlavním cílem je, aby děti zkusily nové netypické činnosti a ty je bavily.
Pomocí keramiky by děti samy měly přicházet na nové postupy, co vše se s hlínou dá dělat a jak je možné hlínu zpracovávat. Při tvoření jim necháme svůj prostor, aby měly možnost rozvíjet svou kreativitu a nápady. Nejde nám přeci o to, aby z dětí vyrostli umělci, ale aby si práci s hlínou náležitě užily. 

Projekt zpracovala Veronika Dvořáková

Projekt "Keramická dilna"