OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
09.04.2021, Mgr. Romana Lodlová

Projekt "Modrá planeta"

Krátkodobý tematicky zaměřený projekt: 

Název projektu: ,,Modrá planeta“, časová dotace 2 týdny (od 12. 4. 2021 do 23. 4. 2021).

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima, zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme“ s přírodovědným zaměřením.

Projekt "Modrá planeta" - plán

Motto: „Teprve až pokácíte poslední strom, až ulovíte poslední rybu, až otrávíte poslední řeku, přijdete na to, že peníze se nedají jíst.“

           (indiánský náčelník Geronimo v knize „Chraňme naši planetu“)

Cílem projektu je především vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí i sluneční soustavou. Zakončením projektu je oslava Dne Země 22. 4. 2021

V průběhu projektu si děti hravou formou vytvoří elementární povědomí o ochraně životního prostředí, uvědomí si, že způsob, jakým se člověk k přírodě chová, ovlivňuje nejen životní prostředí, ale i vlastní zdraví. Prohloubí se zájem dětí o dění kolem sebe, o kulturní  a společenské dění, o životní prostředí v místě, které dobře znají a mohou jeho stav svým konáním ovlivnit. 

Image result for klokanovy školkyImage result for mrkvička časopis