OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
04.04.2022, Martina Hissenová

Projekt "Modrá planeta"

Název projektu: ,,Modrá planeta“, časová dotace 2 týdny (od 19. 4. do 29. 4. 2022)

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima, zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme II.“ se zaměřením na přírodovědnou pregramotnost.

O projektu:

Cílem projektu "Modrá planeta" je především vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí i sluneční soustavou.

Během projektu si děti hravou formou vytvoří elementární povědomí o ochraně životního prostředí, uvědomí si, že způsob, jakým se člověk k přírodě chová, ovlivňuje nejen životní prostředí, ale i vlastní zdraví. Prohloubí se zájem dětí o dění kolem sebe, o kulturní a společenské dění, o životní prostředí v místě, které dobře znají a mohou jeho stav svým konáním ovlivnit.

V průběhu projektu oslavíme Den Země (22. 4. 2022) sázením bylinek a květin na zahradě MŠ. Následovat bude brigáda (23. 4. 2022) na školní zahradě za účasti rodičů našich dětí.

Motto projektu: „Teprve až pokácíte poslední strom, až ulovíte poslední rybu, až otrávíte poslední řeku, přijdete na to, že peníze se nedají jíst.“

(indiánský náčelník Geronimo v knize „Chraňme naši planetu“)