OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
30.09.2021, Martina Hissenová

Projekt: "Po stopách skřítka Lapišišky"

Název projektu: ,,Po stopách skřítka Lapišišky “, časová dotace 2 týdny (od 4. 10. do 15. 10. 2021)

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima, zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme II.“ s přírodovědným zaměřením. 

Záměr projektu:

Projekt je zaměřen na představení skřítka Lapišišky. Děti se seznámí s pohádkami, jejichž autorkou je paní Eva Poslová. Děj pohádek je zasazen do prostředí Tisé a Tiských skal. Pohádky jsou poučné, dbají na řádné chování a úctu k přírodě, oceňují dobro a trestají zlo. Se skřítkem budou děti objevovat krásy podzimu, zkoumat, vnímat a pozorovat měnící se přírodu a přírodní jevy. Pro děti je také připraven „návod na prožití podzimu“, který společně můžeme dále rozšiřovat. V rámci projektu budou děti seznamovány samozřejmě i s lesem a lesní zvěří. Součástí je primární prevence, jak se chovat v lese, při setkání s cizími lidmi, co dělat když naleznu nevhodný předmět.  Děti čeká výlet do Tisé a Tiských skal. Projekt je také zaměřen na prohlubování, utužování a budování kamarádských vztahů ve třídě. Však i skřítek Lapišiška má své kamarády a ví, jak se k nim má chovat. Hravou formou tak budeme u dětí rozvíjet vztah k přírodě, ke svému okolí, k sobě samému, ke svým kamarádům a ke zvířatům. Budeme rozvíjet jejich, představivost, fantazii a vnímání – prožitkové učení. Posledním a neméně důležitým záměrem projektu je i spolupráce s rodiči, při které budeme nadále rozvíjet vztahy již vzniklé, tak i poznávat rodiče nově příchozích dětí. Rodiče mají možnost se s dětmi do projektu zapojit tím, že spolu se svými dětmi vyrobí lesního skřítka, koláž z přírodnin, obydlí pro skřítka a také mohou pomoci se sběrem přírodnin do hmatových chodníčků.

Realizace projektu:

Projekt je rozložen do časového rozmezí dvou týdnů. Děti budou motivovány pohádkou, hrami a vnímáním změn podzimní přírody. Motivací bude též dopis od skřítka Lapišišky a pohádka o něm. Projekt bude probíhat v rámci pracovních a výtvarných činností především ve třídě, ale dle počasí bude co nejvíce probíhat na zahradě MŠ a při poznávání a vnímání koloběhu přírody také v přírodě.

Ilustrátorkou skřítka je paní Eva Poslová: lapisiska.eu