OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
12.05.2020, Mgr. Romana Lodlová

„Jaká je cesta vody?“ – Motýlci

Děti již pátraly - kde se bere voda?, povídali jsme si společně o tom, kdo všechno potřebuje vodu ke svému životu. Že zalévat můžeme dešťovou a užitkovou vodou, také zvířata pijí vodu v přírodě z nejrůznějších zdrojů, ale my lidé potřebujeme k životu vodu čistou. A jak se z takové vody v řece stane čistá voda, děti nevědí.
                  
Zapátrala jsem, jak dětem co nejsnadněji a nejpochopitelněji předvést, jak se čistí voda. A hurá, našla jsem video „Jak se kapka vody stala pitnou vodou“ na www.youtube.com Jak se kapka vody stala pitnou vodou
Protože je to opravdu jako pohádka, tak jsme se na ní podívali společně s třídou Berušek na nové, velké obrazovce. Děti se zaujetím příběh shlédly a zpětně o kapce vody a její cestě vyprávěly. Přesvědčily se i o tom, že v řekách je nashromážděná velká špína a nepořádek, který lidé do řeky hází. Prohlédly si fotografie znečištěné řeky (přinesla je maminka Vaculíková) a odnesly si z toho ponaučení, jak je důležité nevhazovat do vody žádné klacky, pytlíky a jiné smetí. Na videu viděli, jak je náročné vodu vyčistit.
Závěr: budeme se k přírodě chovat slušně, nebudeme házet odpadky na zem a znečisťovat vodní toky. Zkusíme si udělat pokus a to čističku vody z PET lahve.
                                                                                  

Jana Dudová a třída Motýlků

                      


Image result for klokanovy školkyImage result for mrkvička časopis