OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
17.04.2020, Mgr. Romana Lodlová

"Kde se bere voda?" - Motýlci

„KDE SE BERE VODA?“ - Motýlci

 

Kde se bere voda?

Na schůzce Ekotýmu jsme pro letošní školní rok vybrali téma VODA. Bylo nám jasné, že děti ještě úplně neznají souvislosti (odkud se voda bere, kam putuje, co se děje s odpadovou vodou). Děti také ještě nemají přehled o spotřebě vody.

Naší otázkou bylo: „KDE SE BERE VODA?“

Děti se sešly v komunitním kruhu a povídáním nad encyklopediemi jsme společně zjistili, kde se bere voda. Také jsme se seznámili s pojmem koloběh vody v přírodě – promítli jsme si i krátký příběh.

Potom děti vše zaznamenaly vlastní kresbou na velký papír, tak, aby to pro ně bylo srozumitelné a uchopitelné. Děti se postupně začaly v koloběhu vody orientovat, povídali jsme si, kde je všude na zemi voda, kdo všechno vodu k životu potřebuje i o vodních tocích, které znají.  

Zjistili jsme tak, že některé děti vědí,  kde se voda bere a mají základní představu o koloběhu vody v přírodě.

Ze společného sezení vyvstala otázka, co je to vlastně přehrada a jak vzniká. Proto jsme se rozhodli postavit si vlastní přehradu na školní zahradě. Nechtěli jsme na nic čekat a šli jsme ji vytvořit hned.

Děti společně s paní učitelkou vybraly vhodné místo pro stavbu a připravily vhodné nářadí na výkop. Některé děti začaly sbírat vhodný materiál pro vytvoření hráze - klacíky, kamínky apod. Pomocí motyček vykopaly strouhu pro vodu, pomocí klacíků a kamenů ji přehradily a nakonec nanosily vodu v konvích. Všichni jsme napjatě čekali, zda se pokus podaří. A podařilo se - děti byly samozřejmě z celé akce nadšené. Většina dětí se do činnosti aktivně zapojila. Celou akci jsme důkladně zdokumentovali.  Nyní mají všechny děti představu o tom, jak přehrada vzniká.

Na příště jsme si naplánovali další pokusy s vodou. Následující otázkou tématu Voda bude - „Víte, odkud se ve školce bere pitná voda?“ (z jakého zdroje školka získává pitnou vodu a kam odtéká)?

 

Jana Dudová a děti ze třídy Motýlci

 Image result for klokanovy školkyImage result for mrkvička časopis