OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
05.12.2021, Martina Hissenová

O projektu Ekoškola

EKOŠKOLA

Naše Mateřská škola Sluníčko Krupka se v roce 2015 zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA, který vznikl v roce 1994 v Dánsku z potřeby aktivně zapojit mladé lidi do rozhodování o životním prostředí.  Do České republiky zavedlo program sdružení Tereza v roce 2005. V roce 2017 jsme získali titul Ekoškola, který se snažíme každé dva roky obhajovat.

V roce 2021 jsme titul opět obhájili a slavnostně ho převzali  v Praze na Staroměstské radnici.  


Ekoškola je vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně  snižovali ekologický dopad činnosti školky a svého jednání na životní prostředí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů. 
Ekoškola nabízí unikátní metodikou sedmi kroků ucelený návod a umožňuje, aby děti měnily prostředí školy, své návyky a aby celá škola byla šetrnější k celému životnímu prostředí. Zároveň děti získávají užitečné zkušenosti pro svůj budoucí život a učí se, jak se mohou zapojit do demokratického rozhodování. Metodika ve všech svých krocích je postavena na aktivitě dětí, na jejich spolupráci s učiteli, s rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy komunity.  

 

          


                                   

               

                                      

         UJEP