OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 736 246 504(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
02.12.2021, Martina Hissenová

Schůzky Ekotýmu 2019-2020

ZÁPIS Z 1. SCHŮZKY EKOTÝMU VE ŠK. ROCE 2019/2020


Kdo byl na schůzce:


rodiče a děti: Hrdinovi, maminka Emičky Bartůňkové, Postičovi

paní ředitelka Mgr. Bc. Eva Kyjovská

koordinátorka ekoškoly: Jana Dudová

paní učitelky z MŠ Soběchleby: Veronika Dvořáková a Martina Hissenová

paní učitelky z MŠ v Krupce: Bc. Veronika Herzinová (Koťátka) a Bc. Věra Šimková (Kytičky)

hospodářka školy: Ing. Petra Bubeníčková


Cíle schůzky:

 • Shrnutí auditu uskutečněného na konci školního roku 2018/2019
 • Uvedení dalšího tématu
 • Úspěchy
 • Plán na další období

Úvodní slovo:

Všichni jsme si nejprve poslechli úvodní slovo koordinátorky projektu učitelky Jany Dudové. Poděkovala celému ekotýmu za práci a seznámila nás s průběhem jarního auditu. Naše MŠ obhájila titul na období dalších 2 let. Speciální pochvalu získala MŠ v Soběchlebech, která se k nám připojila a třída starších dětí pracovala na projektu společně s MŠ v Krupce.
Dosažené úspěchy:
 • Děti si postupně vytvořily lepší vztah k přírodě
 • Chodíme častěji do lesa/ na zahradu v přírodním stylu
 • Hrajeme si v přírodě
 • Sbíráme přírodniny
 • Máme nové zahradní prvky pro dvouleté děti, které byly pořízeny mimo jiné z odměny za sbírku plastových lahví. Na jejich výběru a objednání se podílely samy děti.
 • Uspořádání sbírky pro útulek pro opuštěné psy a kočky Anidef Z.S. Útulek - Žim (organizátorem byla Bc. Veronika Herzinová)
 • V MŠ Soběchleby byla zorganizována podzimní brigáda pro úpravu zahrady a vytvoření nového smyslového chodníku. Celé akci předcházela sbírka korkových špuntů, kamínků a dřívek a z nich pak vznikl smyslový chodník. S úpravou zahrady pomáhali též srbičtí hasiči, pro které v MŠ vyrobili medaile z keramiky.
 
Téma pro další období:
Téma pro další práci je VODA. S dětmi se budou řešit témata jako: Co můžeme udělat pro ochranu vody? Jak vést děti ke vztahu k vodě, její ochraně, úspoře.
Plány pro nejbližší období (podzim):
 • Sbírka korkových zátek mezi rodiči
 • Vytvoření výzvy pro rodiče – kdo může sehnat mulčovací kůru a další přírodniny pro obnovu smyslového chodníku před budovou MŠ v Krupce. Vytvořením plakátku byla pověřena Veronika Herzinová
 • Sklizeň rajčat, bylinek. Třída Motýlků vypěstovala také slunečnici.
 • Vzájemné návštěvy tříd
 • Projekt Podzimníček
 • Spolupráce se ZŠ a MŠ Masarykova Krupka – společná tvorba Mandaly
 • V MŠ Soběchleby se budou snažit neplýtvat jídlem – budou vážit nádobu se zbytky jídla, porovnávat a snažit se mít co nejméně zbytků
 • Sběr dešťové vody
 • V obou MŠ je cílem úspora vody při mytí – vytvoření „kapičkového“ pravidla – vytvoření kapiček na dávkovačích i kohoutcích na vodu, aby si děti znovu uvědomily, že mají šetřit vodou i s mýdlem
 • Vytvoření pítka pro ptáčky z keramiky
 • Uspořádání sbírky pro organizaci „Člověk v tísni“ konkrétně centrum pro rodiny v Mojžíři v Ústí nad Labem – předmětem sbírky bude oblečení, hygienické a domácí potřeby, další věci
 
 
vhodné do domácnosti. Sbírka bude určena sociálně velmi slabým rodinám.                       
Doba trvání: 2. 12. - 10. 12. 2019. Odvoz zajistí pí. Postičová a odveze věci autem s vozíkem.
 • Tvorba „Vánočního stromu“ pro zvířátka
 
Plány na jarní období:
 • Zkvalitnění webových stránek školy, ideálně vytvoření nových. Ekoškola by měla vlastní rubriku s možností vkládání fotografií a článků
 • Nová sbírka pro útulek pro opuštěné psy a kočky Anidef Z. S. Útulek - Žim
 • Úklid lesa, okolí MŠ
 • Doplnit hmyzí domeček
Další schůzka ekotýmu by se měla uskutečnit v měsíci lednu či únoru 2020.
 

ZÁPIS Z 2. SCHŮZKY EKOTÝMU VE ŠK. ROCE 2019/2020

 

 

2. SCHŮZKA EKOTÝMU                        datum: 18.2.2020

Kdo byl na schůzce

Paní ředitelka Mgr. Bc. Eva Kyjovská

Paní učitelky: Jana Dudová, Veronika Dvořáková, Martina Hissenová, Věra Šimková, Veronika Herzinová

Hospodářka Alena Fridelová

Rodiče a děti

Cíle schůzky

1.      Představení nových členů Ekotýmu

2.      Plnění úkolů, SWOT analýza

3.      Poděkování -  materiál a sbírka

4.      Tvorba plánu činností/diskuze

5.      Nápady a návrhy

 

Co jsme dělali

Výstup/úkoly

Kdo/kdy

Přivítání a představení nových členů Ekotýmů

Přivítání a představení nové paní hospodářky, rodičů a dětí

p. uč. Jana Dudová

Seznámení s plněním úkolů

Práce Ekoškoly v uplynulém pololetí – téma Voda

Zjištění silných a slabých stránek – SWOT analýza

p. uč. Jana Dudová

Poděkování

Materiál na hmatové chodníčky

Sbírka Člověk v tísni

Sud na dešťovou vodu v Soběchlebech

Paní ředitelka Kyjovská, paní učitelka Dudová

Tvorba plánu činností březen-červen

Vytvořen plán činností na 2. pololetí

 

 

tř. učitelky, všechny třídy

členové Ekotýmu

Plán činností

Sázení bylinek ve třídě

 

Přesazování rostlin na zahradě, setí a sázení do záhonů a péče o ně

 

Brigáda s rodiči na školní zahradě

 

 

Celé Česko čte dětem

 

Návštěva Bioparku Teplice

 

Poníci v MŠ

tř. učitelky, děti

 

tř. učitelky, děti

 

 

 

MŠ Kollárova, děti a rodiče, učitelky

 

všechny třídy

 

všechny třídy

 

všechny třídy

Nápady a návrhy

Den Vody

 

Ukliďme Česko – celorepubliková akce

 

Den Země

březen 2020

 

duben 2020

 

 

duben 2020

Zhodnocení co se

povedlo, co ne a proč

-          Seznámit se s plněním úkolů

-          Připravit plán činností

-          Najít nové nápady a návrhy

 

Termín dalšího setkání:

-          V novém školním roce 2020/2021

 Zápis provedla: Martina Hissenová