OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
24.05.2022, Martina Hissenová

Prázdninový provoz MŠ

Mateřská škola Sluníčko bude ve školním roce 2021/2022 uzavřena
od 18. 7. 2022 - 26. 8. 2022.
Mateřská škola Soběchleby bude uzavřena od 1. 7. do 26. 8. 2022.
Mateřská škola Kollárova bude zajišťovat prázdninový provoz od 1. 7. do 15. 7. 2022.
Od 29. 8. 2022 budou v provozu obě mateřské školy.
Výše stravného a úplaty:
  • Platba za úplatu v době letních prázdnin je za měsíc červenec  (9 vyučovacích dnů) 234,- Kč, za měsíc srpen (3 vyučovací dny) 66,- Kč. Stravné za červenec činí 351,- Kč, za srpen 117,- Kč.
  • Děti s odkladem školní docházky platí stravné za měsíc červenec 378,- Kč a za měsíc srpen 126,- Kč
INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z JINÝCH KRUPSKÝCH MŠ:
Pokud máte zájem o prázdninovou docházku Vašeho dítěte do MŠ Sluníčko Krupka Kollárova 597:
  • vytiskněte si "Žádost o přijetí" (letní provoz) zde: Žádost o přijetí o letních prázdninách 2022
  • ve Vaší MŠ si nechte okopírovat Matriku dítěte s lékařským potvrzením
  • přineste dokumenty do MŠ Sluníčko Krupka Kollárova 597 (ideálně v úředních dnech - v pondělí či středu, v čase od 13:00 do 15:00 hod.
Prázdninová kapacita MŠ Sluníčko je již naplněna.