OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
14.05.2021, Mgr. Bc. Eva Kyjovská, MBA

Prázdninový provoz MŠ

Mateřská škola Sluníčko bude ve školním roce 2020/2021 uzavřena:

od 1. 7. 2021 - 8. 8. 2021

Mateřská škola Soběchleby bude uzavřena od 1. 7. do 22. 8. 2021. Od 9. 8. do 20. 8. 2021 bude Mateřská škola v Krupce zajišťovat prázdninový provoz.

Zajištění provozu léto 2021

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z JINÝCH KRUPSKÝCH MŠ:

Pokud máte zájem o prázdninovou docházku Vašeho dítěte do MŠ Sluníčko Krupka Kollárova 597:
  • vytiskněte si "Žádost o přijetí" (letní provoz) zde: Žádost o přijetí o letních prázdninách 2021
  • ve Vaší MŠ si nechte okopírovat Matriku dítěte s lékařským potvrzením
  • přineste dokumenty do MŠ Sluníčko Krupka Kollárova 597 (ideálně v úředních dnech - v pondělí či středu, v čase od 13:00 do 15:00 hod.)
  • platba za úplatu v době letních prázdnin pro děti z cizích MŠ je 230,- Kč a 370,- Kč stravné za 10 vyučovacích dnů. Celkem: 600,- Kč (viz. Povinně zveřejňované informace)
  • strávníci s odkladem školní docházky platí za 10 vyučovacích dnů stravné ve výši 400,- Kč
  • Úplata pro děti z MŠ Sluníčko, včetně MŠ Soběchleby činí v červenci 2021 - 0,- Kč, v srpnu činí úplata 391,- Kč.
Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu si můžete vyzvedávat po 1. 6. 2021 v úředních hodinách školy.