OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
24.04.2024, Martina Hissenová

Prázdninový provoz MŠ

Mateřská škola Sluníčko Krupka bude ve školním roce 2023/2024 uzavřena od 1. 7. 2024 - 9. 8. 2024.
Otevřena bude od  12. 8. 2024 MŠ Kollárova, která bude zajišťovat prázdninový provoz.
Pro děti z jiných krupských škol bude prázdninový provoz do 23. 8. 2024, tj. 10 vyučovacích dnů.

Provoz o letních prázdninách 2024

Výše stravného a úplaty: 
  • Úplata za červenec: 0 Kč
  • Úplata za srpen pro děti z MŠ Sluníčko: 30 Kč/15 vyučovacích dnů, celkem 450 Kč, stravné dle docházky.
  • Úplata za srpen pro děti z jiných krupských MŠ: 30 Kč/10 vyučovacích dnů, celkem 300 Kč, stravné dle docházky.
  • Stravné: 480 Kč pro děti do 6 let, 500 Kč pro děti starší 6 let (děti s OŠD).
Pokud máte zájem o prázdninovou docházku Vašeho dítěte do MŠ Sluníčko Krupka Kollárova 597 (dítě z jiné MŠ): 
  • Vytiskněte nebo si osobně vyzvedněte "Žádost o přijetí" a "Souhlas se zpracovnáním osobních údajů" zde: Žádost o přijetí, Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Ve vaší mateřské škole si požádejte o kopii matriky vašeho dítěte s lékařským potvrzením.
  • Dokumenty přineste dne 3. 6. 2024 na ředitelství MŠ Sluníčko Krupka,  Kollárova 597, v době od 8-12 a od 13-15 hodin. 

          


                                   

               

                                      

         UJEP