OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
12.04.2024, Martina Hissenová

Zápis do MŠ Sluníčko Krupka

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte, 

zápis k předškolnímu vzdělávání dětí na školní rok 2024/2025 se bude konat ve dnech 6. a 9. 5. 2024

Místo podávání žádostí: Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597, 417 42, Krupka

Způsob podání žádosti: Žádost je možné si stáhnout na webových stránkách školy: Formuláře k zápisu do MŠ na školní rok 2024/2025 , příp. vyzvednout v MŠ Kollárova 597

K žádosti o přijetí zákonní zástupci doloží:                                                         

a/ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b/ Potvrzení o očkování dítěte / povinně vzdělávaní nedokládají/

c/ Fotokopii rodného listu/svědectví o narození (UA) dítěte

d/ Platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

e/ Prohlášení zákonných zástupců dítěte

f/ Seznámení s kritérii k přijímání dětí do MŠ

g/ U dětí cizinců – povolení k pobytu a náhradní průkaz pojištěnce

Způsob podání žádosti o přijetí:

  • Do datové schránky školy - fgs3a4z
  • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na eva.kyjovska@slunickoskolka.cz
  • Bez elektronického podpisu je nutné, aby žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
  • Poštou na adresu školy - Mateřská škola Sluníčko Krupka, Kollárova 597, 417 42 Krupka, (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně)
  • Vložením do schránky na budově školy v ul. Kollárova 597
  • Osobním podáním POUZE dne 06. a 09. 05. 2024 v době od 08:00 do 16:00 (přestávka 12:00-13:00)
  • Ředitelka zaeviduje žádost, ověří úplnost dokumentů. Při pochybnostech o pravosti dokladů může ředitelka žádat o doručení originálů. Trvalé bydliště bude ověřeno ve spolupráci s evidencí obyvatelstva Města Krupka.
  • Zápis do MŠ ve stejném termínu se týká i dětí cizinců.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.  Přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/krupka-slunicko

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

          


                                   

               

                                      

         UJEP