OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
23.08.2022, Martina Hissenová

Filosofie školy

Motto školy: "Vyprávěj mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si vzpomenu. Nech mě to udělat a já pochopím.“ (Konfucius - čínský filozof, 552 / 551 př. n. l.) 
Program školy, Školní vzdělávací program pod názvem "Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima. Zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme III.", vychází z proměn v přírodě v průběhu celého roku. V každém tématickém celku jsou rozpracovány vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka a očekávané výstupy podle vzdělávacích oblastí. Silnou stránkou školy je zahrada v přírodním stylu. Vzdělávací program školy dále vychází ze svátků, lidových tradic, podporuje u dětí povědomí o zdravém životním stylu a prevenci k sociálně patologickým jevům. Každé čtvrtletí zařazujeme do vzdělávacího programu školy projektové týdny, zaměřené k přírodovědné nebo předčtenářské gramotnosti dětí.

 

          


                                   

               

                                      

         UJEP