OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
13.05.2022, Martina Hissenová

Koťátka - Dopravní výchova

Tento týden si děti povídaly o dopravních prostředcích, o pravidlech silničního provozu, výbavě jízdních kol a dopravních značkách. Děti si zahrály na vlak i na autobus i s jízdenkami. Dále stavěly silnice ze stavebnic, porovnávaly dva obrázky, rozhodovaly, který obrázek je správně a který špatně a zdůvodnily, proč si to myslí. Hrály i pohybovou hru, kdy se přemění na auta a na jejich značku vyjíždějí z garáže. U výtvarného a pracovního stolečku si nabarvily vodovkami dopravní značky a vystřihaly je. Obkreslily si autíčka, které si nabarvily a obtáhly obrysy černou tuží. Nakonec si je i vystřihly a nalepily svoji fotku. Na závěr týdne si ještě vyrobily velikou silnici s kruhovým objezdem, kam nalepily svá autíčka s fotkou a rozmístily dopravní značky.