OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
21.05.2022, Martina Hissenová

Koťátka - Život v trávě

Děti se v průběhu týdne dozvídaly o ‚‚životě v trávě‘‘. Pomocí obrázků, encyklopedií, videí a vlastních zkušeností si osvojovaly nové poznatky o mravencích, včelách, vosách, pavoucích, žížalách, motýlech – ve třídě máme k dispozici živé larvy motýlů a děti každý den pozorují změny – ke dnešnímu dni se dostaly do fáze „kukla“.
Při ranních činnostech měly děti k dispozici materiály k procvičení čtenářské pregramotnosti - skládání písmen dle předlohy, obrázkové sudoku, dotváření šablon ozdobným materiálem, procvičování čísel, zrakové percepce. Vytvářely si svého motýlka, kterého si dle libosti zdobily pomocí knoflíků.
Společně si zasoutěžily ve dvojicích při namotávání provázku, cvičily jógu, vytvářely si „život v trávě“ pomocí deky a zvířátek.
Při pobytu venku si děti malovaly křídami, hrály míčové hry (chlapci nejčastěji fotbal), skákaly přes švihadla, přetahovaly se, stavěly mravenečkům domečky a  prolézaly lanovou prolézačku.