OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
24.01.2023, Martina Hissenová

Motýlci - Matematická pregramotnost

V tomto týdnu si děti ze třídy Motýlků procvičí matematickou pregramotnost pomocí Hejného metody "Matematika všemi smysly". Společně jsme začali tvořit autobus, který využijeme jako názornou ukázku při aktivitě "Autobus". Děti měly k dispozici různé druhy materiálů k procvičení tvarů, počtu, číselné řady. Jako motivaci si v diskuzním kruhu poslechly pohádku "Číselné království" a začali jsme si povídat o geometrických tvarech, také jsme pracovali s čtvercovou sítí.