OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
13.09.2021, Mgr. Romana Lodlová

Motýlci - kamarádi

Druhý týden ve školce je za námi. Společně se ve třídě poznáváme a tvoříme. V tomto týdnu si děti vytvořily koláž s názvem "můj kamarád". Koláž v sobě nesla podzimní barvy, protože si s dětmi také povídáme o podzimu, který brzy nastane. Postavu svého kamaráda děti nakreslily tuší, vybarvily ji barvami a dotvořily vystřihnutím fotky a nalepením. Děti také cvičily jemnou motoriku pletením pavučin. Společně jsme se věnovali pohybovým hrám, ve kterých si děti mezi sebou pomáhaly. Děti se také naučily novou písničku. Po celý týden měly děti k dispozici tématické pracovní listy, knihy a využívaly hernu ke spontánním hrám. Při vycházkách do parku a po okolí děti pozorovaly pomalu se měnící přirodu.