OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
25.06.2024, Martina Hissenová

Týden pohádek u Motýlků

V týdnu jsme se s dětmi věnovali tématu pohádek. Děti rozvíjely svou slovní zásobu a mluvený projev. Vyzkoušely si, jaké to je zahrát divadlo a nebo si postavit domečky prasátek. Děti pracovaly s připravenými materiály na podporu zrakového vnímaní, pravolevé orientace, grafomotoriky. Třídily a řadily pohádky pomocí Hejného metody. Při pohybových chvilkách procházely pohádkovým lesem - jóga. Společně jsme trénovali v logopedických chvilkách (určování první a poslední písmeno slova, vytleskávání slabik), nebo děti poznavaly podle obrázků a hádanek názvy pohádek. Tvořily Červenou Karkulku, vlka a prasátka.          


                                   

               

                                      

         UJEP