OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
18.04.2024, Martina Hissenová

Vesmír a Motýlci

Projekt "Ekolínek poznává světy" nás zavedl nejprve do Vesmíru, děti zde poznávaly planety sluneční soustavy, spolu s Ekolínkem cestovaly vesmírem a o každé planetě si přečetly příběh a shlédly video. Věnovaly se tematickým aktivitám a tvoření. Procvičovaly si všechny dovednosti, které jsou potřebné pro vstup na ZŠ. Předčtenářská gramotnost - tvoření slov z písmen, určování první a poslední hlásky, procvičování jemné motoriky - konstruování, skládání. Podpora jemné motoriky - pohybové hry na planety, podpora matematické a digitální pregramostnosti - práce na pc, s bee bot včelkou cestičky ve Vesmíru. Děti se také dozvěděly, jak velký je Vesmír a jaké jsou velikosti ve Vesmíru, co vše se ve Vesmíru a na planetách naší Slunečné soustavy nachází. Věnovali jsme se také prosociálním hrám a práci s emocemi.          


                                   

               

                                      

         UJEP