OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
05.03.2021, Martina Hissenová

Informace k distanční výuce v době uzavření mateřských škol od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

pro děti s povinným předškolním vzděláváním je nyní povinná distanční výuka. V sekci Distanční vzdělávání vkládáme každý pátek (kromě školních prázdnin) výukové materiály, které si můžete stáhnout nebo vám je vytiskneme a předáme po předchozí telefonické domluvě vždy v pondělí v době od 12:30 do 13:30 hodin. Vyplněné materiály je možné zaslat emailem nebo individuálně donést ve shora uvedeném dni vždy po předchozí telefonické domluvě, případně odevzdat nejpozději první den znovuotevření MŠ (toto je však nutné oznámit učitelce nebo ředitelce SMS nebo emailem). Distanční výuka bude probíhat i on-line formou, přičemž vzdělávání on-line není v MŠ prioritním způsobem. Vzdělávání on-line formou bude probíhat po dohodě s rodiči a pokud to dovolí podmínky rodičů, ne déle než 30 min. týdně.

Po otevření MŠ si budou paní učitelky s dětmi vyplněné materiály prohlížet, budou si sdělovat zážitky, a poté budou materiály společně s dětmi zakládány do jejich portfolií. K vyplňování materiálů přistupujte s dětmi pohodovou a hravou formou, v této nelehké době si stanovte s dětmi pravidla a tzv. "malé úkoly" a povinnosti ve Vaší domacnosti, např. pomoc se stolováním, na zahradě, úklid hraček, dodržování Vámi stanovených pravidel atd.

Přejeme Vám všem hlavně pevné zdraví.

Mgr. Bc. Eva Kyjovská, MBA

ředitelka školy