OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
20.05.2024, Martina Hissenová

Spolupráce s Pedagogickou fakultou UJEP

Naše mateřská škola podepsala smlouvu o spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Spolupráci mezi mateřskou školou a Pedagogickou fakultou UJEP vnímáme pro obě strany jako velmi prospěšnou. Jedním z aspektů této spolupráce je, že studenti bakalářských a magisterských oborů budou vykonávat praxi přímo v mateřské škole pod vedením zkušených pedagogů. Tento model spolupráce přináší řadu výhod jak pro studenty, tak i pro mateřskou školu. Pedagogové mateřské školy mají také možnost sdílet své znalosti a zkušenosti s budoucími pedagogy a přispět tak k jejich profesnímu růstu.

Pro studenty pedagogické fakulty je tato praxe cennou zkušeností, která jim umožňuje aplikovat teoretické znalosti získané na fakultě v reálném prostředí. Praxe v mateřské škole studentům poskytuje možnost rozvoje pedagogických dovedností, komunikace s dětmi a získání praktických zkušeností v oblasti vzdělávání předškolních dětí. Zároveň je to pro ně příležitost lépe pochopit specifika práce v mateřské škole a získat představu o tom, zda je tato oblast pro ně vhodná jako budoucí profese.

Osvědčení o udělení statusu Fakultní škola Pedagogické fakulty UJEP

Udělení statusu


          


                                   

               

                                      

         UJEP