OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
06.06.2022, Martina Hissenová

Berušky - Den dětí

Den dětí jsme strávili v Parku Herty Lindnerové, kam nás pozvalo Město Krupka. Děti zde soutěžily a plnily připravené úkoly. Po absolvování všech stanovišť na ně čekala sladká odměna.