OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
01.04.2024, Martina Hissenová

Projekt "Ekolínek poznává světy"

Název projektu: "Ekolínek poznává světy", časová dotace 3 týdny (2. 4. - 22. 4. 2024)

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu s názvem: "Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima. Zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme III." se zaměřením na přírodovědnou a čtenářskou pregramotnost.

Projekt je rozdělen na dvě části:

V té první se děti seznámí s vesmírem, planetami a jejich vlastnostmi. Projekt poskytne dětem zábavný a hravý způsob, jak se dozvědět o planetách a vesmíru, ale také podpoří jejich environmentální vědomí a kreativitu. Hraní a tvoření jsou přirozenými způsoby, jak děti učit a zapojit je do procesu vzdělávání. A právě vesmír a planety dávájí dětem prostor pro fantazii a tvořivost. Děti se seznámí s jednotlivými planetami sluneční soustavy prostřednictvím příběhu, kterým je provede Ekolínek z planety Pořádku. Ten cestuje vesmírem a na konci jeho cesty ho čeká planeta Země. Tím se projekt přehoupne do druhé části, která je zaměřena na ekologii. 

Smyslem druhé části projektu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém žijeme, k přírodě. Cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování. Děti se učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. V rámci projektu budou mít děti možnost v přirozených situacích, ale i zprostředkovaně, si osvojovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí a k vytváření si základních ekologických návyků. Děti se během projektu seznámí, jak nakládat s odpady a kam s nimi, naučí se také třídění a přitom se seznámí s pojmem recyklace a  k uvědomování si, jak je důležité pečovat o své okolí, o prostředí, ve kterém žijeme.

Celý projekt uzavře 22. 4. 2024 oslava Dne Země, kdy děti vysadí na zahradě ovocné keře.

Účelem našeho projektu je vzdělávací nabídka s aktivní účastí dětí. Důležité jsou přímé zážitky a spontánní nápady tak, aby děti prožívaly radost z poznaného.

          


                                   

               

                                      

         UJEP