OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
17.10.2023, Martina Hissenová

"Halloween a Dušičky"

Název projektu: "Halloween a Dušičky", časová dotace 2 týdny (23. 10. - 3. 11. 2023)

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu s názvem: "Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima. Zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme III." se zaměřením na přírodovědnou a čtenářskou pregramotnost.

O projektu: Projekt je zaměřený na rozvoj schopnosti práce s textem, sluchového a zrakového vnímání, předčtenářských a předmatematických dovedností a grafomotoriky. 

Cílem je seznámit děti s tradicemi a zvyky Halloweenu a Dušiček prostřednictvím všech smyslů. Halloween je keltský svátek, který ač nevychází z našich tradic, je mezi dětmi oblíbený. Děti dlabou dýně a převlékají se do kostýmů. Stejně tak i ve školce. Během projektu budou zdobit třídu, péct podle receptu, ve kterém se objeví právě i dýně, projdou Strašidláckou stezku a zahrají si Halloweenskou bojovku. Oproti tomu jsou Dušičky svátkem tradičním, spjatým s církevními obřady. Děti se seznámí se zvykem navštěvovat na Dušičky hřbitovy, zapalovat svíčky a vzpomínat na zesnulé. I to k životu neodmyslitelně patří.