OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 773 505 645 (SMS) Soběchleby: 736 246 504 (SMS)
Zpět
05.01.2022, Martina Hissenová

Projekt "Ledové království"

Název projektu: ,,Ledové království“, časová dotace 2 týdny (od 17. 1. do 31. 1. 2022)

Projekt je součástí Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem: „Ať je léto nebo zima, ve Sluníčku je nám prima, zkoumáme a dovádíme, ve světě se neztratíme II.“ se zaměřením na čtenářskou pregramotnost.

Záměr projektu:

Projekt je zaměřen na čtenářskou pregramotnost v předškolním vzdělávání. Děti si osvojí dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, vnitřní motivaci ke čtení, budování si vztahu ke knihám. Porozumí čtenému textu, budou rozvíjet sluchovou a vizuální paměť. Aktivně budou naslouchat a slyšené budou schopny převyprávět. Tím také dojde k rozvoji slovní zásoby a komunikačních dovedností. 

Projekt podpoří u dětí fantazii a představivost v dramatických, výtvarných, literárních a jiných činnostech.

Realizace projektu: 

Projekt je rozložen do časového rozmezí dvou týdnů. Děti budou motivovány pohádkou "Ledové království", postavami Elsy a Anny a jejich přátel. Projekt bude probíhat v rámci pracovních a výtvarných činností především ve třídě, ale dle počasí i na zahradě MŠ nebo v jejím okolí. V MŠ Soběchleby je připravena expozice "Ledové království". Během projektu budou mít všechny třídy možnost expozici navštívit. Pro děti zde budou připraveny činnosti zaměřené na čtenářskou pregramotnost, vyzkouší si např. smyslové hry či aktivity.