OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Krupka: 602 579 187(SMS) Soběchleby: 799 112 255(SMS) Dukel. hrdinů: 773 505 645(SMS)
Zpět
17.03.2020, Martina Hissenová

Organizace a režim dne

od 6:00 - otevření MŠ, scházení dětí v určených třídách, spontánní hry, spontánní pohybové aktivity dětí, vzdělávací nabídka činností a aktivit
do 9:00 (mladší děti), do 9:30 (starší děti) - scházení dětí v kmenových třídách, zahájení vzdělávací nabídky, spontánní činnosti a hry, průpravná cvičení, pohybové aktivity a hry, didakticky zaměřené činnosti, pitný režim, hygiena, příprava na přesnídávku, přesnídávka (délka stolování je u jednotlivých dětí individuální), dokončení činností a aktivit dopoledního programu, hodnocení, příprava na oběd
do 11:00 (mladší děti), do 11:30 (starší děti) - zpravidla pobyt venku - pohybové aktivity a hry na školní zahradě, vycházky do okolí MŠ s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám
do 14:15 - hygiena, oběd – délka stolování je u jednotlivých dětí individuální, dentální hygiena, ukládání dětí ke spánku nebo odpočinku, četba před spaním, klidové činnosti, předškolní individuální činnosti
do 16:30 - hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina (délka stolování je u jednotlivých dětí individuální), spontánní aktivity dětí, možnost pokračování v započatých činnostech v průběhu dne, hry a pohybové aktivity na zahradě, zájmová činnost, uzavírání MŠ

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím konkrétní třídě. Časové intervaly jsou závazné při dodržování doby pobytu venku, intervalu mezi jednotlivými jídly a dodržení počátku poledního odpočinku dětí (mladší děti na lehátkách, předškolní děti při klidových činnostech). Všechny činnosti a zejména dopolední integrovaná činnost vychází ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

          


                                   

               

                                      

         UJEP